ออสเตรีย ประเทศ ไทย


ศูนย์บริการข่าวสารคนไทยออสเตรียวัดไทยในเวียนนา "วัดญาณสังวรณ์"
saengdham@yahoo.co.uk
1050 Wien, Kohlgasse 41
Tel. 01/548 80 78


ผู้อพยพ ผู้เดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อาศัยอยู่ออสเตรีย ผู้อพยพไปอยู่ที่อื่น ออสเตรีย เวียนนา คนไทย, ชาวไทย ศูนย์บริการข่าวสารคนไทยออสเตรีย ข่าว ร้านอาหารไทย ท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทำงาน สมาคมไทย-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์ ผังเมือง/แผนที่เวียนนา ซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไทย มหาวิยาลัยในประเทศไทย ล่ามแปลเอกสาร ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลแต่งงานกับต่างชาติ ศึกษาในเวียนนา สถานทูตไทยในออสเตรีย สถานทูตออสเตรียในประเทศไทย กฏหมายออสเตรีย ข้อมูลเมืองเวียนนา ตารางการเดินรถไฟ ฟังเพลงไทยออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ไทย คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทางราชการ ทั้งสนุก..ทั้งฉลาด..ทั้งครอบครัว วัดไทยในเวียนนา วัดญาณสังวรณ์ มูลนิธิในประเทศไทยสำหรับไซด์ภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์
หากต้องการแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็น
thai.info@gmx.net


No ©opyright 2013-2014 Thai Apple (GNU/Open Source)


จองตั๋วเครื่องบิน

Take a bite !
ภาษาเยอรมัน

rooms